Cupa Tamaski

22.12.2012

REGULAMENT GENERAL DE CONCURS

Nume eveniment: Cupa Tamaski. Editia I.
Data: 22 decembrie 2012
Locatie: Partia Arena Platos, Paltinis, Jud. Sibiu

I. ORGANIZATOR: CLUBUL SPORTIV P.U.M.A. CLUB SIBIU, sprijinit de Consiliul Local Sibiu prin Primaria si Casa de Cultura a Municipiului Sibiu

II. SCOPUL COMPETITIEI.

Competiţia de schi alpin pentru copii, organizată de CLUBUL SPORTIV P.U.M.A SIBIU, are ca scop atragerea unui număr cât mai mare de copii spre practicarea acestei discipline sportive si dezvoltarea spiritului competitional.

Se doreşte ca prin intermediul acestei competiţii să se asigure un cadru propice descoperirii copiilor talentaţi pentru practicarea sportului de performanţă. Întrecerile vor fi în aşa fel organizate încât să pună în valoare competenţele sportive şi tehnice dobândite, impuse de probele schiului alpin. Prin intermediul acestei competitii, copiii talentati se pot evidentia si aprecia de catre cluburile sportive pentru practicarea sportului de performanta.

III. CONDIŢII DE PARTICIPARE.

Pot lua parte la competitie copii- fete şi băieţi - la una din următoarele categorii:

 

  • Categ. I. Copii <= 6 ani. FETE/BĂIEŢI născuţi în 2006-şi mai mici;
  • Categ. II. Copii 7-8 ani. FETE/BĂIEŢI născuţi în 2004-2005;
  • Categ.III. Copii 9-10 ani. FETE/BĂIEŢI născuţi în 2002-2003;
  • Categ. IV. Copii 11-12 ani. FETE/BĂIEŢI născuţi în 2000-2001.
  • Categ. V. Copii 13-14 ani. FETE/ BĂIEŢI născuţi în 1998-1999.

IV. MODUL DE DESFĂŞURARE. Competiţia se va desfăşura în data de 22 decembrie 2012 pe partia B de la Arena Platos, în două manşe, respectând particularităţile de vârsta şi cunoştinţele tehnice ale copiilor inscrisi in concurs. Timpul celui mai rapid participant este cel care va determina castigatorii concursului pentru fiecare categorie.

Probe: Întrecerile vor consta  într-o probă de slalom sau slalom uriaș în două manşe, respectând particularităţile de vârstă şi abilitățile tehnice ale  participanților. Lungimea traseului aproximativ  450 - 600 m, aproximativ  14 – 18  porți.

Marcarea traseului se va face incepand cu ora o9.oo, de catre un marcator desemnat de catre organizator,  întotdeauna altul pentru fiecare manșă în parte.

4.1 ARBITRAJ

Pe parcursul traseului vor fi arbitrii care vor supraveghea trecerea corecta a concurentilor printre porțile/jaloanele montate pe traseu. Arbitrajul va fi efectuat de catre membrii Asociatiei arbitrilor de schi Sibiu.

4.2 CRONOMETRAJUL

Va fi asigurat cu aparatură electronică de personal calificat cu o experientă bogată in organizarea de astfel de concursuri, mai exact de catre membrii Asociatiei arbitrilor de schi Sibiu.

V. PROGRAM

5.1. Înscrierile se vor face EXCLUSIV online pe pagina evenimentului de pe site-ul www.pumaclub.ro pana vineri, 21 decembrie 2012, ora 17.00. După această dată și oră nu se mai primesc cereri de inscriere. Nu se mai pot face înscrieri în dimineața concursului din motive ce tin de buna desfășurare a competiției.

Înscrierea se va face în baza cererii de înscriere ( formular tip, aflată pe site-ul sus amintit), completate de unul din părinţi sau tutore legal şi a unei copii după cerificatul de naştere al copilului. Copia după certificatul de naștere va fi depusă la secretariatul concursului în momentul ridicarii numărului.

Taxa de participare este de 10 lei pentru fiecare concurent si se poate achita numai numerar la secretariatul concursului înainte de validarea înscrierilor. Neplata taxei atrage după sine neprimirea competitorului la start

5.2. Validarea înscrierilor: Ora 9.3o – 1o.oo. Secretariatul concursului validează înscrierile. După validarea înscrierilor se vor atribui numerele de concurs. Ordinea startului primei manşe se va stabili prin tragere la sorţi,. Numerele de concurs se vor acorda la secretariatul concursului între orele 1o.oo-1o.3o.

5.3. Recunoaşterea traseului:Ora 1o.3o – 11.oo Concurenţii au dreptul de a recunoaşte traseul cu porţile montate, fie păşind pe schiuri în susul pârtiei pe marginea traseului sau schiind uşor în derapaj prin porţi. Concurenţii vor purta în mod obligatoriu la recunoastere numărul de concurs peste echipament. Schiatul prin porţi în stil de competiţie atrage după sine descalificarea concurentului. Pentru protejarea traseului de concurs se limitează numărul de parcurgeri a acestuia la maxim două coborâr pentru fiecare competitor.

5.4. Start în prima manşă: Ora 11:15 Concurenţii vor fi prezenţi în zona de start cu cel puţin 15 min. înaintea orei oficiale de start. Timpii de sosire ai concurentilor vor fi notati si afisati la vedere de catre un membru al secretariatulu.

5.5. Start în a doua manşă: Ora de start a celei de a doua manşe va fi anunţată la cca. 15 min. după încheierea primei manşe. Ordinea de start pentru manşa a doua va fi comunicată la start cu aproximativ 10 min. înainte de plecarea primului deschizător și se stabileşte în funcţie de timpii realizaţi în prima manşă. Primii 5 concurenți clasaţi din fiecare categorie de participanți vor pleca în ordinea inversă a timpilor realizați înprima  manșă, după care se va pleca în ordinea timpilor realizați.

In caz de neprezentare la start a concurentului conform orei stabilite inainte de competitie, acesta va lua startul dupa toti ceilalti participanti, la finalul mansei.

5.6. Afişarea rezultatelor: Se vor afisa rezultatele pe un flipchart la zona de sosire. Dupa terminarea mansei a doua, se va afisa clasamentul neoficial pe categorii de vârstă şi sex.

Clasamentul se face în funcţie de timpul realizat de fiecare participant, prin cumularea timpilor celor două manșe, și se afișază de îndată prin grija secretariatului de concurs.

Numerele de concurs se predau obligatoriu la terminarea mansei secunde la zona de sosire. Nepredarea numărului oficialului desemnat poate atrage descalificarea sportivului pentru restul etapelor rămase de desfășurat.

5.7. Contestaţii: Se pot depune contestaţii la secretariatul concursului, în scris, numai împreună cu o taxa în valoare de 50 de lei, în maximum 15 min. de la afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi soluţionate pe loc de Juriul de concurs. Rezultatul contestației va fi facut public în scris și afișat la panoul de afișaj. În cazul în care contestația este validată, taxa se returnează integral.

5.8. Festivitatea de premiere: Are loc după încheierea timpului de depunere şi rezolvare a contestaţiilor. Organizatorul va oferi diplome şi premii participanţilor aflaţi pe primele trei locuri în clasamentul final al etapei, premii provenite din resurse proprii, sponsorizări, etc. Toti participanti vor primi diplome de participare.

VI. ECHIPAMENT

RECOMANDAREA noastra este ca fiecare copil să poarte pe timpul desfăşurării concursului CASCĂ DE PROTECŢIE si echipament de schi adecvat.

VII. ORARUL DE DESFASURARE:

Ora 9.00 montarea traseului
Ora 09.30-10.00 validarea inscrierilor (la SECRETARIAT)
Ora 10.00- 10.30 distribuirea numerelor de concurs (la SECRETARIAT)
Ora 10.30 afisarea grilei de start pentru manșa întâi
Ora 10.30-11.00 recunoașterea traseului pentru manșa întâia
Ora 11.15 START primul concurent în manșa întâia
Ora 13.00-13.30 montarea traseului pentru manșa secundă
Ora 13.30-14.00 recunoasterea traseului pentru manșa secundă
Ora 14.00 START primul concurent în manșa secundă
Ora 16.00 afișarea rezultatelor provizorii
Ora 16.20 afișarea rezultatelor definitive
Ora 16.40 festivitatea de premiere
Ora 17.15 apres-schi

VIII. CONDITII DE DE SECURITATE:

Pe tot parcursul desfăşurării concursului nu este permisă prezenţa susţinătorilor şi a spectatorilor în ZONA DE START şi ZONA DE CRONOMETRARE şi nici în incinta cabinei tehnice înainte de concurs, în pauza dintre manşe sau după concurs fără un motiv obiectiv (înscrierea copilului sau depunerea unei contestaţii).

IX. ASISTENŢA MEDICALĂ. Serviciul de prim ajutor şi de asistenţă medicală va fi asigurat de Serviciul Salvamont Sibiu. Serviciile vor fi operabile pe întreaga perioadă de desfăşurare a concursului. Se recomanda incheierea unei polițe de  asigurare de sanatate.

X. TRANSPORTUL. Costul transportului pe cablu va fi suportat de catre fiecare participant in parte.

CLUB SPORTIV P.U.M.A. SIBIU îşi rezervă dreptul de a face modificări prezentului regulament, în funcţie de condiţiile meteorologice şi factorii financiari

Organizator: Adrian BIBU
Vicepresedinte C.S. P.U.M.A. SIBIU

Detalii la tel. 0745 379 096- Adrian Bibu, email: adi.bibu@pumaclub.ro sau pe site: www.pumaclub.ro